Kdo jsou herdulky?

“Když jsme se před více jak deseti lety začaly scházet v Partnerském spolku Litvínov, žádná z nás netušila, že herdule, paličky a nitě nás zamotají tak, že tato krásná práce krajkářek bude vyplňovat téměř každý náš volný čas.

Jak jsme začínaly - bylo nás asi dvacet, nemůžeme říkat krajkářek, protože některé z nás vůbec neměly ponětí, co se skrývá pod tím krásným pojmem PALIČKOVANÁ KRAJKA. Během těchto deseti let některé členky odešly, některé nové přišly, ale důležité je, že nás krajkování stále baví.
Scházíme se stále pod Partnerským spolkem Litvínov, který pořádal také Krajkářská sympozia, kterých se účastnili i přátelé z Polska a Německa. Na těchto sympoziích, která se konala v Nové Vsi v Horách, na Lesné, v Chomutově a na speciální škole v Litvínově nás navštívila i známá krajkářka paní Iva Prošková a královna paličkářek z Annabergu. Součástí těchto setkání byly i výstavy z prací našich krajkářek.“

Tento výňatek z článku o Herdulkách ještě pokračuje dál. Celý si ho přečíst a zároveň shlédnout krásnou výstavu můžete v Městské knihovně Meziboří.

Na VERNISÁŽ, která se uskuteční v úterý 15. 11. od 16.30 vás srdečně zvou:
Gerta Volná, Jana Ženíšková, Věra Zoubková, Věra Lakomá, Blanka Jedličková, Pavla Salvová, Marcela Dušková, Hanka Kindlová, Hanka Mrázková, Helenka Pilařová, Jarmila Šípková.

První čtení s knihovnou

Dne 14. listopadu proběhlo v Městské knihovně Meziboří setkání s žáky prvních tříd a jejich paní učitelkami J. Gallovou a V. Drábkovou. Na programu tohoto setkání bylo seznámit se především s tím, jak to v knihovně chodí. Ke čtení byla vybrána ukázka z knihy E. Bešťákové Ježeček Dupálek  a dále Abeceda v hádankách Z. Pospíšilové. Děti mohly poznat, jak může být čtení i zábavné i naučné. Každý s prvňáčků pak přečetl jedno slovo, a to pouze pro začátek. Při dalším setkání už jistě zvládnou celou větuJ. Jak se mohli přesvědčit, spousta krásných knih věnovaných přímo prvnímu čtení, čeká už jen na jejich vypůjčení. A tomu knihovna vyšla jako každým rokem vstříc, tedy, že má každý prvňáček možnost registrace zdarma.

 Prvni-cteni-1

První z letošních prvňáčků se přišla zaregistrovat Terezka Zemanová.

Prvni-cteni

Ohlédnutí se za létem

Městská knihovna Meziboří byla po oba dva měsíce prázdnin a dovolených nepřetržitě otevřena svým čtenářům a veřejnosti. Zaznamenala na 600 návštěvníků z řad registrovaných čtenářů, 1700 knižních výpůjček a další počet návštěvníků. Samozřejmě že i neregistrovaní čtenáři mají do knihovny přístup, což toto léto využily především děti z jiných měst trávící pár dní z prázdnin tady na Meziboří. Dětský koutek tak byl v těchto dnech obsazen dětmi, které si přišly k nám do knihovny prohlížet nebo číst knihy či časopisy. Nadále trvající výstava fotografií z litvínovského Docela velkého divadla fotografa Pavla Šafáře, výstava vyšívaných obrázků paní M. Kocourkové, či výstava keramických výrobků Aktivizační dílny a Chráněných dílen o.p.s. Energie, to vše bylo možné v knihovně shlédnout. A nejen to. Jelikož se před nedávnem knihovna stala zároveň Informačním centrem, především klienti z rehabilitačních zařízení, kteří se sem z různých krajů Čech přijíždí léčit a většinou hledají informace a rady o možnostech vyžití u nás na Meziboří a v okolí, v tomto jim právě slouží malé Informační centrum v knihovně poskytující propagační materiály, turistické vizitky, magnetky, razítko a pohledy našeho města Meziboří. Ohlas na naše město je velice kladný a to je jistě příjemné zjištění pro nás všechny mezibořské obyvatele.
Ivana Podlenová

Pamětní listy pro letošní prvňáčky

Městská knihovna Meziboří se 20. června opět setkala s žáky prvních tříd a jejich paní učitelkami K. Peškovou a L. Vokounovou.

Setkání to bylo radostné, protože děti předvedly svůj veliký pokrok ve čtení, který za svůj první školní rok udělaly!

Od Sekorovy knihy Ferdův slabikář, která děti provázela především začátkem školního roku, se pomalu přešlo k dalším knihám určených jejich věku. Ve škole se např. společně začetly do knihy Šimsa od Hany Doskočilové. Spisovatelky, která patří k předním autorům současné české literatury pro děti, a která se zaměřuje především na pohádky a příběhy pro nejmenší. Příběhy z běžného života prolnuté mezilidskými vztahy, s velkým porozuměním pro potřeby a touhy malých čtenářů, příběhy laskavě humorné a navíc vždy s ponaučením.

Prvňáčci si odnesli Pamětní listy, malou sladkost a také hezký knižní dárek o dvou žabích kamarádech Kvakovi a Žbluňkovi. Navíc se mohou během prázdnin zdarma zaregistrovat do Městské knihovny.

Nezbývá, než jim všem popřát úspěšné pokračování v dalším školním roce a hlavně spoustu krásných knih ke čtení!   

                                                                                                                                                              Knihovnu navštívili také žáci V. třídy se svou p. učitelkou J. Gallovou. Náplní této návštěvy byla především orientace v knihovně, vyhledání určené knihy a stručné zpracování jejího obsahu.

Na závěr p. učitelka ocenila knižním dárkem nejlepší čtenáře třídy za tento školní rok.

knihovnice

Pametni-listy

Beseda na téma Vikingové

Městská knihovna Meziboří uspořádala ve spolupráci s Bc. V. Kraftem besedu pro žáky II. stupně ZŠ Meziboří. Téma týkající se Vikingů mohlo žákům rozšířit jejich dějepisné, zeměpisné a mytologické znalosti. Zajímavý výklad společně s ukázkami výzbroje byl rozšířen o práci s textem a doplňovačkou a zakončen promítnutím vybrané scény z filmu Vikingové.
Ivana Podlenová

Beseda-s-vikingy

Květnové muzicírování

9.května již po páté uspořádala Městská knihovna Meziboří ve spolupráci se ZUŠ Litvínov malé květnové muzicírování. V prostorách předsálí kulturního zařízení přišlo podpořit mladé umělce na 3 desítky diváků.

Hosté si mohli poslechnout pestrý program žáků ZUŠ Litvínov pod vedením učitelů J.Vitouška, J.Loosové, P.Macha a V. Skořepy. Všem patří velký dík a již teď se těšíme na další společné setkání. 

Vernisáž výstavy na Meziboří

10. dubna se v mezibořské knihovně událo zahájení výstavy fotografií pana Pavla Šafáře. Výstava nese název “ S CANONEM AŽ DO DIVADLA“, a tedy tématem fotografií je divadlo. O divadle, které pan P. Šafář začal fotografovat před dvěma lety, sám říká: “Toto prostředí a práce s herci mi přináší nemalé radosti.“ A skutečně je to na jeho výrazových, detailních a precizních fotografiích, které jsou plné živých divadelních momentů vidět.

Výstava je tedy věnována divadelnímu sdružení umělců ve svobodném povolání, které má své sídlo v Litvínově v divadelní budově staré již 111 let! Jeho uměleckým šéfem je režisér Jurij Galin a ředitelkou a kmenovou autorkou Jana Galinová. Od svého vzniku 1. září 1996 odehrálo více než 6 300 představení! Nejen doma, ale i v Austrálii, USA. Kanadě, Mexiku, Francii, Německu, Itálii, Rakousku, Chorvatsku, Srbsku, Slovensku, Bulharsku, Bosně a Hercegovině aj. Svou stálou scénu mají tito umělci v pražském Divadle U Hasičů, pravidelně hostují v pražských divadlech Metro a Palace, v brněnském Divadle Bolka Polívky a v divadlech a domech kultury po celé ČR.

Ano, i Kulturní dům na Meziboří Docela velké divadlo výborně zná! J

Příležitost k setkání se s umělci DVD byla ale tentokrát jiná. V průvodním slovu a vyprávění ředitelky divadla p. J. Galinové měli návštěvníci vernisáže možnost skvělého zážitku z programu plného divadelních a muzikálových ukázek. K takto zcela výjimečně slavnostnímu zahájení výstavy přispěl svým muzikantským uměním i Ondra Krejča.

Všem patří dík za uspořádání takovéto krásné akce.

Výstavu fotografií a divadelních kulis, která potrvá do září 2017, doplňuje a knihovnu zdobí “Jarní výstava“ Aktivizační dílny a Chráněných dílen Energie o.p.s. a malá výstavka “Vyšívaných obrázků“ p. M. Kocourkové.

Budeme se těšit na vaši návštěvu, knihovnice

Březen 2017

Mezibořská knihovna se v měsíci březnu těšila velké návštěvnosti.

Děti z MŠ a žáci ZŠ si v doprovodu jejich paní učitelek udělali nejen příjemnou vycházku, ale zároveň naplnili téma “ Březen měsíc knihy“ v rámci rozšiřování čtenářské gramotnosti.

Setkání se s knihami, jejich čtení a prohlížení, vyprávění, recitování, ba i zpívání, to se uskutečnilo s těmi menšími.

Ti větší měli už i za úkol vyhledat určenou knihu a sdělit o ní pár vět. A ne, že to bylo vždy jednoduché! Vždyť jen otázka, jak vůbec knihu najdeme, tedy kde a podle čeho, bylo nutné znovu si připomenout.

 „Třešničkou na dortu“ na závěr měsíce knihy byla 5. třída s paní učitelkou J. Gallovou.

V předminulém měsíci se třída společně pustila do čtení zvolené knihy. Děvčata si postupně každá jednotlivě přečetla knihu Veroniky Válkové Karel IV. - Únos v Paříži z cyklu Kouzelný atlas putování časem a chlapci se též postupně a jednotlivě pustili do komiksového vydání Tajemství Velkého Vonta od Jaroslava Foglara.

28. března se pak žáci vydali do knihovny, o přečtených knihách povyprávěli a přečetli své vypracované referáty. Navíc si připravili otázky k daným knihám a navzájem si je zodpovídali. Paní učitelka přečetla z každé knihy zajímavý úryvek a na závěr vyhodnotila nejlepší čtenáře.

                                                                                                                                                          

Čteme s radostí

“Čteme s radostí“ je název čtyřdílného cyklu, který vznikl za spolupráce Městské knihovny a ZŠ Meziboří, a to p. učitelek 1. tříd L. Vokounové a K. Peškové spolu s bývalou p. uč. A. Machovou.

Po úvodní části tohoto cyklu nazvané První čtení následovaly “Zimní vyprávěnky“.

Všichni víme, jakou velkou změnou je pro malé děti vstup do školy. Proto je do výuky zařazeno hodně her, vycházek a různých akcí.

20. ledna se uskutečnila jedna z nich. Žáci prvních tříd ZŠ Meziboří přišli do knihovny na tzv. Zimní vyprávěnky. O čem si povídali?

Nenápadně si zopakovali z Prvouky téma Rodina, když vzpomínali na Vánoce. Určovali barvy, počítali na třech namalovaných sněhulácích a zároveň se naučili říkanku: “Sněhu, sněhu, sněhuláci, oči jako uhle, mají z mrkve dlouhé nosy, dělaj na nás tůdle“. Nezapomnělo se ani na sportování při básničce o Frantíkovi, který jezdil z naší stráňky a rozbil sáňky. Na závěr si školáci prohlédli nové knihy s velkými písmeny, které jim knihovna nabízí k zapůjčení, a poslechli si z nich úryvky. Tímto také knihovna věří, že jí přibydou další čtenáři, a třeba i jejich rodiče.

Zkrátka, byla to užitečná hodinka a hlavně se všem líbila. Už teď se těšíme na “Vyprávěnky jarní“.

A. Machová

Kurzy PC