Knihovnictví v Meziboří

Historie českého knihovnictví v Meziboří

České knihovnictví v Meziboří má svůj počátek v roce 1953. Tehdy tu zahájila činnost učiliště ÚDK (Ústřední dílny Komořany – později Krušnohorské strojírny Komořany), dále pak učiliště chemické (dnešní Educhem), dvě hornická učiliště (DVÚZ a KOHINOOR) a stavební učiliště (dnešní ISŠSaOU). Každé z uvedených učilišť mělo svojí knihovnu, knihovnici a čítárnu.

V roce 1955 byl otevřen Kulturní dům v Meziboří (tehdy s názvem Dům státní pracovní zálohy – název byl zrušen v roce 1958) a také zde byly vyčleněny prostory knihovny. Knihy byly v majetku SHR (Severočeský hnědouhelný revír). Knihovna sloužila jak učňovské mládeži, tak i občanům města Meziboří. Prvním knihovníkem byl pan František Křivan.

V roce 1972 byl knižní fond z hornických učilišť převeden do majetku města Meziboří, provozovatelem byl Závodní výbor ROH Krušnohorské strojírny Komořany. Město Meziboří se finančně podílelo na provozu knihovny (15 tisíc Kč ročně).

Prvními knihovníky v Kulturním domě v Meziboří byli: pan Fr.Křivan a dále paní Zikmundová, Ženíšková, Sovadinová, Rozsypalová a Charvátová.

Významné akce, které proběhly v tehdejší knihovně: besedy se spisovateli (A.Zápotocký, Fr.Volák), dále se zde konaly výstavy knih a čtenářské besedy pro mládež k získání Fučíkova odznaku.

V roce 1991 se městská knihovna z důvodu privatizace Kulturního domu v Meziboří přestěhovala do budovy městského kina v Meziboří.

V dnešní městské knihovně pracuje knihovnice paní Pirklová.

V knihovně je celkem 22 156 svazků.

V roce 2001 vybudovalo město Meziboří v prostorách knihovny počítačovou učebnu, na kterou získalo státní dotaci v částce 84 tisíc Kč. Pro občany města byly k dispozici 3 počítače se vzdělávacími programy včetně internetu, dnes již je tento pořet rozšířen na 5.