Moderní knihovna

Městská knihovna v Meziboří od 1.listopadu 2007 patří mezi moderní knihovny.

Městská knihovna v Meziboří získala v letošním roce dotaci ze státního rozpočtu ČR na nákup dalšího modulu Clavius - webového katalogu výpůjčního fondu. Tímto jsme  dokončili  realizaci  modernizace  knihovního systému v uvedené knihovně.

Projektem „Veřejné informační služby knihoven“ pokračujeme v automatizaci  knihovnických činností. On-line katalog knihovny v Meziboří je přístupný na oficiálních stránkách Města Meziboří - odkaz Městská knihovna. Nebo přímo na stránkách Městské knihovny Meziboří - www.knihovnamezibori.cz .

Knihovna se tímto začlenila mezi moderní knihovny, které svůj knižní fond vystavují na internetových stránkách knihoven. Čtenáři si tak mohou z pohodlí domova najít požadovanou knihu nebo informaci týkající se knihovny.

Dále si prostřednictvím on-line katalogu mohou ověřit, zda požadovaná kniha je ve fondu knihovny.  Je zde uveden seznam knižních novinek. Knihy se vyhledávají zadáním jména autora nebo názvu knihy, klíčového slova.

Čtenář si prostřednictvím svého čtenářského průkazu a data svého narození   může ověřit své čtenářské konto – to obsahuje záznam  o vypůjčených knihách, délce výpůjček, vrácení apod.

Pracujeme na tom, abychom v budoucnu mohli elektronickou formou nebo prostřednictvím SMS upozornit zapomětlivé čtenáře na vrácení knih.