Modernizace knihovny

Modernizace knihovny v Meziboří

V měsíci lednu a únoru 2009 proběhla v knihovně Meziboří přestavba  oddělení dětské a naučné literatury.  Došlo k prodloužení pravé části knihovny,  kde se nachází převážně dětské a naučné knihy.  Pro návštěvníky knihovny tímto vznikl v přední části knihovny větší prostor, který umožňuje lepší přehled a tím i pohyb po celé knihovně. V letošním roce bychom chtěli  pokračovat ve výměně regálů v přední  části knihovny, která obsahuje beletrii, slovníky a další knihy pro dospělé čtenáře.
Chtěli bychom pozvat do naší knihovny další čtenáře, kterým můžeme nabídnout  34 výpůjčních hodin týdně,   21 189   knižních titulů, velké množství časopisů,  20 studijních míst, internetovou učebnu s 6 PC, bezbariérový přístup hůře pohyblivým občanům..
Na vaši návštěvu se velice těšíme a jsme připraveni poradit v jakékoliv záležitosti týkající se knihovny. 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie