Co přinesl rok 2020 do kulturního života v Meziboří?

Rok 2020 v Městské knihovně Meziboří

/ vybráno z roční zprávy do Rady města Mezibioří /

Městská knihovna

Městská knihovna Meziboří, ( neboli bibliotéka, nebo moderně mediatéka) je instituce sloužící primárně ke zpřístupnění knihovních jednotek veřejnosti. Je centrem znalostí a informací. Má významnou úlohu v oblasti celoživotního vzdělávání a učení.

Buduje univerzální knihovní fondy odborné, populárně naučné, krásné literatury a dalších dokumentů se zřetelem k potřebám svých uživatelů.

Garantuje rovný přístup k informacím všem bez rozdílu, jak prostřednictvím svých fondů a informačních zdrojů, tak i nabídkou veřejně přístupného internetu.

Podporuje čtenářskou gramotnost, kdy čtenář pomocí nejrůznějších postupů, dovedností a strategií dojde k porozumění. Čtení je stále více využíváno jako nástroj k dosažení dalších cílů, které jsou klíčem k úspěchu v pracovním i osobním životě a celkově ve společnosti.

Zpřístupňuje uživatelům knihovní dokumenty i z fondů jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

Podílí se na společném životě ve městě.

Jejedinou institucí ve městě, která za nevelký peníz nabízí přístup k velkému množství informací.

Nabízí příjemný a především neutrální prostor pro volnočasové aktivity, podporuje kulturní rozmanitost a kreativitu.

Mimo základní funkci knihovny tj. práce se čtenářem máme i bohatou výchovně/zábavnou činnost, zejména pro děti místní základní a mateřské školy.

Největší část našich čtenářů tvoří čtenáři v produktivním věku, dále senioři, děti, studenti a lidé s různým handicapem. Je to místo otevřené skutečně všem.

Provozní doba knihovny je stanovena tak, aby vyhovovala potřebám všech návštěvníků (28 hodin týdně). Dlouhodobě je součástí naší pracovní doby nedělní provoz od 16-18 hodin.  V knihovně máme 15 studijních míst.

 Rok 2020 byl tak trochu jiný :

k prvnímu vyhlášení nouzového stavu v ČR  z důvodu pandemie Covid-19 došlo 12.3.2020 a tím se poprvé uzavřely knihovny.

Pro nás to znamenalo, že jsme se dostali k práci,  na kterou během normálního provozu není čas. Knihy jsme vyřazovali, přebalovali, čistili, opravovali, zaváděli nové značení signatur…součástí toho bylo i mytí a dezinfekce regálů.

Došlo k celkové generálce dětského oddělení.

Poté docházelo k postupnému rozvolňování a čtenáři mohli opět do knihoven. V určitém počtu, za přísných hygienických podmínek.

Na podzim 22.10.2020 – 22.11.2020 byla knihovna opět zcela uzavřena. Dokončovali jsme práce z jara a navíc předělali celé oddělení doporučené literatury.

Po této uzávěře je již provoz pouze přes výdejní okénko za přísných hygienických pravidel.

Také jsme od začátku pandemie nabídli akci „ BALÍČEK KNIH „  s možností rozvozu až domů. Tuto službu lidé využívali velice rádi a dodnes jí využívají.

V loňském roce si čtenáři nejvíce půjčovali kriminální příběhy, thrillery od světových autorů Bryndza, Carter, Weaver, Marsonsová, Jackson, Slaughter… Z beletrie byl největší zájem o autory Robertsová, Steelová, Jacobsová, Moyesová…. Z české tvorby to byly ve sledovaném roce  autoři Harasimová, Hartl, Jakoubková,  Vondruška,  Körnerová, Whiton, Soukupová, Cílek a další.

Děti si půjčovaly hlavně pohádky, fantasy a dobrodružnou literaturu. U začínajících čtenářů  hlavně prvňáčků  byly v oblibě knihy psané genetickou metodou, kterou využívá místní základní škola.

Z naučné literatury nejčastěji půjčujeme cestopisy, autobiografii, historii, sport, psychologii, knihy nápadů a další.  Velký zájem je o povinnou literaturu, kterou využívají  žáci II.stupně ZŠ a studenti. 

Knihy stále nakupujeme u osvědčených dodavatelů  Megaknihy, Levné knihy Šenkeřík, Team Business a další. Také využíváme knižních darů od čtenářů, které dle potřeby buď zařadíme do našeho fondu, nebo knihy dále postoupíme k dalšímu využití.

Odebíráme 8 periodik, které obměňujeme dle zájmu čtenářů.

Výběr a nákup knih je dle oblíbenosti autorů, doporučení čtenářů a u nových titulů přikládáme velký význam recenzím..

V tomto roce knihovna zakoupila či dostala darem 679 ks knih a odepsala 1 611 ks knih.

Akce pořádané v městské knihovně:   

 Výstava fotografií – „ Norsko, Švédsko “  p. Vratislav Prokeš                   

 Výstava vyšívané obrázky – p. Kocourková                                                          

 Výstava keramiky a výrobků Energie o.p.s.                                                            

 Výstava „ Ptáci „ p. Vratislav Prokeš                                                                                                                   

 Akce Březen měsíc knihy  

- „Čteme s knihovnou“ – akce pro 4-9 třídy ZŠ povídání o  neoblíbenější knize                                        

- Beseda/povídání s p.Machovou / bývalá učitelka /

  „Zimní vyprávěnky“  / 1 třídy ZŠ/

 Beseda „ Jižní Afrika „  -  KS    

ZRUŠENO Z DŮVODU COVIDU :

-          vernisáž výstavy „Norsko, Švédsko“ p. Prokeš

-          naučný test pro děti i dospělé Božena Němcová

-          beseda s Herdulkami – ukázka starého řemesla

-          návštěva mateřských škol v knihovně na 4 etapy

-          výtvarná soutěž + výstava na téma „ Vodní svět „ 

-          vernisáž výstavy „ Foto ze světa „ p.Drdová

-          zábavná malířská show Dudek 2x     

-          výstava vánočních stromečků netradičními metodami                  

Něco málo o akcích:

Březen měsíc knihy/čtenářů - Městská knihovna Meziboří vnímá tuto tradici především jako svátek tištěné knihy. Kniha je nejen dobrým společníkem, ale také se díky ní můžeme podívat  do světa fantazie, prožít mnohá dobrodružství, anebo se na chvíli můžeme stát pohádkovými hrdiny.

“ Čteme s knihovnou“ se pomalu a jistě stává v naší knihovně každoroční březnovou tradiční akcí, a tak již poněkolikáté se uskutečnilo zajímavé setkání s žáky  4-9 tříd ZŠ. Četlo se a diskutovalo o jejich nejoblíbenějších knihách.

Výstavy a vernisáže prezentují umělce, kteří vystavují například fotografie, obrazy, keramiku, grafiku či jiné umění. Chceme dát příležitost všem, jež milují tvorbu a nebojí se jít s kůží na trh. V neposlední řadě výstavy obohatí a zkrášlí na několik měsíců naší knihovnu.

Statistiky:

V  roce 2020 přišlo do městské knihovny a KZM celkem 3 504 návštěvníků.  

Registrováno v městské  knihovně bylo v roce 2020 – 227 čtenářů.

Stav knižního fondu k  31.12.2020 byl  28 404 svazků.

Vypůjčeno bylo 9 123 svazků knih a časopisů, z toho bylo 6 388 svazků krásné literatury pro dospělé a 294 pro děti, dále pak 594 svazků naučné literatury pro dospělé čtenáře a 77 svazků pro děti. Z celkového počtu výpůjček bylo půjčeno 1 770 časopisů.

V roce 2020 byly pořízeny knihy a časopisy v celkové hodnotě 100 161,- Kč z toho noviny a časopisy za 5 498,- Kč.

Administrativní poplatky za výpůjčky knih, používání výpočetní techniky a poplatky z Informačního centra v roce 2020 činily celkem 23 756,- Kč 

Internetová učebna

Součástí knihovny je internetová učebna.  Pro veřejnost jsou k dispozici 4  PC Aio HP Intel Core PC.

Každé první pondělí v měsíci od 9 do 11 hodin probíhá v učebně počítačová poradna. Hledání informací, e-mail, televize a rádio, nakupování, úprava fotografií, tvorba textů ……a další.Kurzy vede správce sítě MěÚ Meziboří pan Jůlius Šabler. Kurzy proběhly pouze v lednu, únoru, březnu, září  a v říjnu. Kurzy navštívilo 19 osob.

Poradna je zdarma.  Je zaměřena individuálně, vždy na přání uživatele.

Učebna též slouží jako studovna. V roce 2020 ji navštívilo 143  osob.

Vše bylo ovlivněno pandemií Covidu.

Také web knihovny pravidelně aktualizujeme. Podrobný přehled akcí je uveden na  http://www.knihovnamezibori.cz nebo na www.mezibori,cz. Všechny akce konané v KZM jsou na těchto stránkách prezentovány i ve fotografické podobě a tak je dán veřejnosti aktuální obrázek o tom, co se v knihovně a celém KZM děje.

Pravidelně seznamujeme veřejnost s činností knihovny - kulturního zařízení v regionálním tisku, především ve čtrnáctideníku „Radnice“, kam posíláme pravidelně příspěvky. Také prezentujeme naší činnost na vývěsce před KZM.

 Knihovna_3

Knihovna_1

 Knihovna_2

 

Gdpr-na-stranky