Knihovna roku 2017

Cena SKIP: Městská knihovna roku 2017

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil již poosmé soutěž o nejlepší Městskou knihovnu roku 2017. Záštitu nad soutěží převzal Svaz měst a obcí ČR. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.

Městská knihovna Meziboří se zúčastnila soutěže a umístila na 4. místě v kategorii měst do 5000 obyvatel.

Ohlédnutí se rokem 2017 z pohledu Kulturního zařízení města Meziboří

V roce 2017 měli milovníci kultury a knihy na Meziboří opět z čeho vybírat. 

Můžeme například připomenout báječná divadelní představení pro dospělé “ Rukojmí bez rizika“, “Hexenšus“, „ Hvězdné manýry“, divadelní představení pro děti “ Tři veselá prasátka“, “Poplach v pohádkovém lese“, “Kocour v botách “ s mikulášskou nadílkou. Veliký úspěch měl také koncert baviče a zpěváka Vladimíra Hrona uspořádaný k 50. výročí ZŠ Meziboří.

Z akcí, které pořádala knihovna, vzpomeneme například na besedu s herečkou a spisovatelkou Ivankou Devátou, dále se líbila beseda pro žáky vyššího stupně ZŠ na téma Vikingové. Malířská show ilustrátora Adolfa Dudka pobavila všechny bez rozdílu věku.

Dětská výtvarná soutěž je již neodmyslitelnou akcí, tentokráte jsme vybrali téma Zvířátka. Po celý rok tyto krásné obrázky zdobí vestibul KZM. Samozřejmě nechybělo První čtení s prvňáčky nebo čtyřdílný cyklus Čteme s radostí. Opět byla zakoupena do knižního fondu Městské knihovny Meziboří spousta krásných knižních titulů.

Malá galerie v prostorách knihovny nechala k vidění krásné výstavy, ať fotografií fotoklubu 11.11, nebo fotografie z divadelního prostředí DVD Litvínov pana Šafáře. Výstavní vitríny zaplnily výrobky Energie o.p.s, a vyšívané obrázky p. M. Kocourkové.

Závěr roku 2017 patřil opět krásně ozdobeným vánočním stromkům ve vestibulu Kulturního zařízení. Tímto velice děkujeme za spolupráci oběma MŠ, 1. 3. a 5. třídám a školní družině ZŠ, Creative School, Mateřskému centru Klubíčko, Energii o.p.s., Domovu soc. služeb a Herdulkám.

Velice dobrou kondici má také malé Informační centrum, které již druhým rokem podává informace o městě Meziboří a o jeho okolí. Návštěvníci si mohou zakoupit například pohlednice, magnety, vizitky, deníky atd. Spousta propagačního materiálu je zdarma pro všechny zájemce. Stojí určitě za zmínku velice dobrá spolupráce s Destinační agenturou Krušných hor.

V uplynulém roce se v budově KZM vyměnily všechny interiérové dveře.  Sál v kulturním zařízení jsme vybavili novým osvětlením, aparaturou a divadelními výkryty. Těmito malými kroky stále vylepšujeme technický stav víceúčelového sálu.

Divadelní představení pro dospělé diváky „Hvězdné manýry“ a koncert Vladimíra Hrona byly částečně hrazeny z krajské dotace Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2017.

Lenka Pecáková

Historie českého knihovnictví v Meziboří

 

České knihovnictví v Meziboří má svůj počátek v roce 1953. Tehdy tu zahájila činnost učiliště ÚDK (Ústřední dílny Komořany – později Krušnohorské strojírny Komořany), dále pak učiliště chemické (dnešní Educhem), dvě hornická učiliště (DVÚZ a KOHINOOR) a stavební učiliště (dnešní ISŠSaOU). Každé z uvedených učilišť mělo svojí knihovnu, knihovnici a čítárnu.

V roce 1955 byl otevřen Kulturní dům v Meziboří (tehdy s názvem Dům státní pracovní zálohy – název byl zrušen v roce 1958) a také zde byly vyčleněny prostory knihovny. Knihy byly v majetku SHR (Severočeský hnědouhelný revír). Knihovna sloužila jak učňovské mládeži, tak i občanům města Meziboří. Prvním knihovníkem byl pan František Křivan.

V roce 1972 byl knižní fond z hornických učilišť převeden do majetku města Meziboří, provozovatelem byl Závodní výbor ROH Krušnohorské strojírny Komořany. Město Meziboří se finančně podílelo na provozu knihovny (15 tisíc Kč ročně).

Prvními knihovníky v Kulturním domě v Meziboří byli: pan Fr.Křivan a dále paní Zikmundová, Ženíšková, Sovadinová, Rozsypalová a Charvátová.

Významné akce, které proběhly v tehdejší knihovně: besedy se spisovateli (A.Zápotocký, Fr.Volák), dále se zde konaly výstavy knih a čtenářské besedy pro mládež k získání Fučíkova odznaku.

V roce 1991 se městská knihovna z důvodu privatizace Kulturního domu v Meziboří přestěhovala do budovy městského kina v Meziboří.

V dnešní městské knihovně pracuje knihovnice paní Pirklová.

V knihovně je celkem 22 156 svazků.

V roce 2001 vybudovalo město Meziboří v prostorách knihovny počítačovou učebnu, na kterou získalo státní dotaci v částce 84 tisíc Kč. Pro občany města byly k dispozici 3 počítače se vzdělávacími programy včetně internetu, dnes již je tento pořet rozšířen na 5.

Informační centrum

Od května 2015 je nově v provozu Informační centrum, které je součástí Městské knihovny Meziboří.

Poskytované služby IC - podávání informací v oblastech kultury, knihovnictví, ubytovací a stravovací kapacity, turistické možnosti regionu, dopravní spojení.

Odběr informačních materiálů, předprodej vstupenek na kulturní akce města Meziboří a veřejný internet.

Dále zajišťujeme prodej turistických deníků, turistických vizitek, turistických magnetek a možnost využití turistického razítka.

Investice do rekonstrukcí a úprav v KZM

Budova Kulturního zařízení města Meziboří prošla v posledních letech mnoha opravami a úpravami a stává se tak, díky nemalým investicím z rozpočtu města Meziboří a získaným dotacím, reprezentativním objektem města.

 2015

  • kompletní zateplení obvodového pláště budovy
    za finanční podpory z Operačního programu Životní prostředí  Cz_ro_b_c
  • oprava celé střechy
  • nový nápis a osvětlení čelní strany budovy 

 2016

  • výměna již dosloužených krytin za kvalitní a odolná linolea v celé budově

 2017

  • výměna všech interiérových dveří
  • pořízení nového ozvučení a světel do víceúčelového sálu
  • rekonstrukce vzduchotechnické jednotky

 2018

V plánu je rekonstrukce WC v přízemí a 1. NP levé části budovy. Nové WC v blízkosti víceúčelového sálu bude bezbariérové.