Ceník služeb Kulturního zařízení města Meziboří - městské knihovny

 

Roční registrace čtenářů

dospělí 180,- Kč
důchodci 100,- 
studenti 60,- 
děti (do 15 let) 60,- 

 

Ceny za výpůjční služby

rezervace dokumentu, knihovní jednotky 5,- 
pořízení knihy prostřednictvím MVS (meziknihovní výpůjční služba) 15,- 

 

Sankce za nedodržení výpůjční doby

1. upomínka 10,- 
2. upomínka 20,- 
3. upomínka 50,- 
4. upomínka (doporučený dopis) 100,- 

Poplatky za úkony spojené s likvidací škody

ztráta knihy cena knihy + 100,- 
poškození knihy  poplatek až do plné výše ceny knihy
 ztráta nebo poškození časopisu plná cena exempláře 
 poškození čárového kódu 10,- Kč 
 ztráta čtenářské legitimace 15,- Kč 
 poškození obalu knihy 5,- Kč 

Počítače - učebna

poplatek za asistenci při použití počítače - člen knihovny 30,- Kč / 60 min.
poplatek za asistenci při použití počítače - ostatní 60,- Kč / 60 min.
připojení k internetu zdarma
tisk 1 list A4 jednostranně 2,- Kč
tisk 1 list A4 oboustranně 4,- Kč

Informační centrum

prodej turistických vizitek 12,- Kč
prodej turistického deníku 50,- Kč
prodej turistických magnetek 15,- Kč
pohlednice 5,- Kč

propagační materiál, určený k prodeji v "Informačním centru" bude prodáván za pořizovací cenu navýšenou o 10%

 

Pronájem nebytových prostor

Pronájem vestibulu 1500,- Kč / den
Pronájem víceúčelového sálu a přilehlých prostor 2160,- Kč / 1 hod. + platná sazba DPH