Pokyny pro práci na internetu

 1. Služby Internetu mohou ve studovně využívat všichni zájemci, uživatelé knihovny s platným členským čtenářským průkazem jsou zvýhodněni nižším poplatkem.
 2. Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí Internet.
 3. Uživatel může používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z Internetu, měnit nastavený software nebo restartovat počítač.
 4. Informace a soubory získané při práci s Internetem si může uživatel nahrávat pouze na diskety zakoupené u pracovníka studovny.
 5. Uživatel mladší 18 let nesmí navštěvovat stránky s erotickým nebo pornografickým obsahem.
 6. Uživatel si může předem objednat užívání Internetu osobně nebo telefonicky na čísle 476748110. Doba prodlení je maximálně 10 minut. Zamluvení stanice lze stejným způsobem zrušit.
 7. Uživatel platí sazbu podle ceníku.
 8. Uživatel musí dbát pokynů pracovníků studovny.
 9. Městská knihovna v Meziboří nenese odpovědnost za informace a data získaná ze sítě Internet.
 10. V případě porušení některého z ustanovení tohoto řádu může být uživateli pracovníkem knihovny přístup k Internetu přerušen. Tím však nezaniká povinnost uživatele zaplatit poplatek.
 11. V případě prokazatelného poškození zařízení nebo software je uživatel povinen nahradit škodu v plné výši.